Station 20 Weißschwanzstachelschwein

„Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt der Igel zu dem Stachelschwein…“

Spätestens seit diesem Schlager war das Stachelschwein in aller Munde. Doch die meisten wissen eigentlich nicht viel über die stacheligen Gesellen, welche fälschlicherweise oft als Verwandte des Schweines betrachtet werden. Nicht zuletzt wegen ihres irreführenden Namens.

Stachelschweine sind nämlich Nagetiere. Schaut man ihnen einmal ausgiebig ins Gesicht, so erinnert der Kopf an ein riesiges Meerschweinchen – und mit diesem ist das Stachelschwein auch tatsächlich verwandt!

Dass das Stachelschwein Stacheln besitzt, ist kein Geheimnis. Sie dienen zur Abwehr von Feinden und können wirklich schmerzhaft sein! Doch ein Mythos hält sich hartnäckig – stimmt es, dass Stachelschweine ihre Stacheln abschießen können, wie einen Pfeil? Nein! Bei Gefahr rasselt das Tier bedrohlich mit seinen Pieksern, stampft mit den Hinterfüßen und knirscht mit den Zähnen. Den meisten Gegnern reicht das schon, um lieber das Weite zu suchen. Wer hier die Lage noch immer nicht begriffen hat, dem rückt das Stachelschwein nun gehörig auf den Leib, und zwar rückwärts. Die Stacheln werden nun steil aufgestellt, so wirkt das Tier noch größer und bedrohlicher. Wem das immer noch nicht reicht, der macht eine schmerzhafte Bekanntschaft mit den spitzen Pieksern, die abbrechen können und in der Haut des Gegners steckenbleiben. Aber zielgerichtetes Abschießen – das gibt es nur im Märchen.

Station 20 Dikobraz

„Je hezké být na světě, říká ježek dikobrazovi...“

Nejpozději od tohoto německého hitu ze 70. let se dikobraz dostal do povědomí všech. Většina lidí toho však o těchto ostnatých kamarádech, kteří jsou často mylně považováni za příbuzné prasat (německý výraz zní doslovně „bodlinaté prase“ - pozn. překl.), mnoho neví. V neposlední řadě kvůli jejich zavádějícímu pojmenování.

Dikobrazi jsou totiž hlodavci. Když se jim dobře podíváte do obličeje, jejich hlava připomíná obrovské morče – a dikobraz je skutečně jeho příbuzný!

Není žádným tajemstvím, že dikobraz má bodliny. Používají se k odhánění nepřátel a mohou způsobit opravdu nepříjemnou bolest! Ale jeden mýtus přetrvává – je pravda, že dikobrazi mohou střílet své bodliny jako šípy? Ne! Při ohrožení hrozivě chřestí peřím, dupe zadníma nohama a skřípe zuby. Většině protivníků to stačí k tomu, aby se drželi v povzdálí. Kdo situaci stále nechápe, proti tomu se dikobraz vydá pozpátku. Dikobrazí bodliny jsou nyní strmě vztyčené, takže zvíře vypadá ještě větší a hrozivější. Pokud to někomu stále nestačí, může se bolestivě seznámit s ostrými bodci, které se mohou ulomit a zaseknout do kůže protivníka. Ale záměrná střelba bodlin – ta existuje jen v pohádkách.

Station 20 Porcupine

“It’s nice to be in the world, says the hedgehog to the porcupine...”

At the latest since this hit, the porcupine was on everyone’s lips. However, most people don’t actually know much about these prickly fellows, which are often mistakenly considered to be relatives of the pig. Not least because of its misleading name.

In fact, porcupines are rodents. If you take a good look at their face, the head reminds you of a giant guinea pig - and the porcupine is actually related to it!

The fact that the porcupine has spikes is no secret. They are used to repel enemies and can be really painful! But one myth persists - is it true that porcupines can shoot their spikes, like an arrow? No! In case of danger, the animal rattles its spikes menacingly, stomps its hind feet and crunches its teeth. For most opponents, that’s enough to make them want to run away. If you still haven’t grasped the position, the porcupine will now get right up close and personal, namely backwards. The spikes are now steeply erected, making the animal appear even larger and more threatening. If that's still not enough, you’ll make a painful acquaintance with the sharp pricks that can break off and get stuck in the opponent’s skin. But purposeful shooting - that exists only in fairy tales.