Station 26 Ecuador-Amazone

Unsere Amazonen, sie lieben das Regenwetter, werden sie doch dann erst richtig munter und man hört die sonst eher stillen Papageien schon von weitem lautstark feiern. Mit ausgebreiteten Flügeln wird dann richtig geduscht. Mit nassem Gefieder ist es dann eher schlecht mit fliegen, doch sind die Ecuador-Amazonen sowieso gerne als Fußgänger und vor allem als geschickte Kletterer unterwegs. Papageien können ihre Füße wie Hände benutzen, und werden deswegen auch als Handfüßler bezeichnet. Als Kletterhilfe dient  ebenso der kräftige und gekrümmte Schnabel, der als Universalwerkzeug natürlich auch zur Gefiederpflege, zum Nüsse knacken und zur Erweiterung der Bruthöhlen von großer Wichtigkeit ist. Leider wird es immer schwieriger für diese intelligenten Vögel, geeignete Brutbäume zu finden, da in ihrem  Südamerikanischen Lebensraum immer mehr Regenwald verloren geht. Nun besteht die Hoffnung,  dass ausgewiesene Schutzzonen und ein Erhaltungszuchtprogramm der Zoos dieser bedrohten Tierart das Fortbestehen sichern.

Station 26 Amazoňan rudočelý

Naši amazoňané milují deštivé počasí, protože pak jsou opravdu živí a z dálky je slyšet, jak jinak poměrně klidní papoušci hlasitě štěbetají. S roztaženými křídly se pak pořádně osprchují. S mokrým peřím se létá poměrně obtížně, ale amazoňané rudočelí stejně tak rádi chodí a náramně šikovně šplhají. Papoušci mohou používat nohy jako ruce, a dokonce lze mezi nimi rozlišovat praváky a leváky. Silný a zahnutý zobák slouží také jako pomůcka při šplhání a jako univerzální nástroj má samozřejmě velký význam i při péči o opeření, louskání ořechů a zvětšování hnízdních dutin. Bohužel je pro tyto inteligentní ptáky stále obtížnější najít vhodné stromy k hnízdění, protože v jejich jihoamerickém prostředí ubývá stále více deštných pralesů. Nyní existuje naděje, že vyhlášené ochranné zóny a záchranný chovný program zoologických zahrad zajistí další existenci tohoto ohroženého druhu.

Station 26 Ecuador Amazon

Our Amazons, they love the rainy weather, but then they become really lively and you can hear the otherwise rather quiet parrots celebrate loudly from afar. With spread wings, a real shower is then taken. With wet plumage it is then rather difficult to fly, but the Ecuador Amazons like to walk and climb anyway. Parrots can use their feet like hands, and are therefore also called hand-footed. The strong and curved beak also serves as a climbing aid, and as a universal tool it is of course also of great importance for plumage care, for cracking nuts and for enlarging the brood burrows. Unfortunately, it is becoming increasingly difficult for these intelligent birds to find suitable breeding trees as more and more rainforest is lost in their South American habitat. Now there is hope that designated conservation zones and a zoo conservation breeding program will ensure the continued existence of this endangered species.